หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ. ที่อินลิงกัว แวนคูเวอร์ มี 10 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง , หลักสูตรเตรียมสอบ, หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยและอีกมากมาย. คุณจะได้พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มเรียนครั้งแรกและคุณจะพัฒนาทักษะของคุณด้วยหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวใดๆก็ตาม .

english course vancouver canada study learn level

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Courses)

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่อินลิงกัว แวนคูเวอร์ ประกอบไปด้วยบทเรียน 24 บทต่อสัปดาห์หรือมากกว่า. หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราประกอบด้วยชั้นเรียนภาษาอังกฤษอินลิงกัวตอนเช้าและวิชาเลือกหนึ่งหรือสองวิชาเช่น ไวยากรณ์, การฟัง, การออกเสียง, การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ, ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง, การอภิปรายและโต้วาที, ชั้นเรียนกึ่งส่วนตัว และอีกมากมายในตอนบ่าย. บางหลังสูตรอาจรวมชั้นเรียนส่วนตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่ง.
IP1 - เรียนแบบกลุ่ม 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (ขนาดกลุ่มโดยเฉลี่ย 10 ถึง 12 คน) การเรียนจะเริ่มตั้งแต่ 9 น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9น. ถึง 12น. ในวันศุกร์.
บทเรียน # บท
24
อ่านเพิ่มเติม
SE - เรียนแบบกลุ่ม 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมชั้นเรียนแบบกึ่งส่วนตัว 10 บทเรียน) การเรียนจะเริ่มตั้งแต่ 9น. ถึง 16น.ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9น. ถึง 12น. ในวันศุกร์.
บทเรียน # บท
30
อ่านเพิ่มเติม
ACP 28 - เรียน 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมเรียนแบบตัวต่อตัว 4 บทเรียน) การเรียนจะเริ่มตั้งแต่ 9น. ถึง 15.30น.ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 9น. ถึง 12น. ในวันศุกร์.
บทเรียน # บท
28
อ่านเพิ่มเติม
เรียนคำศัพท์ทางธุรกิจ, สำนวนและภาษาอังกฤษสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจ - 24 บทเรียนต่อสัปดาห์
บทเรียน # บท
24
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรเชิงวิชาการ (Academic Courses)

เรายังมีบริการหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบเต็มเวลาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา . หลักสูตรเหล่านี้เป็นหลักสูตรแบบเข้มข้นและเป็นระเบียบแบบแผนและครอบคลุมทักษะเชิงวิชาการระดับหลังมัธยมศึกษา. ขนาดกลุ่มโดยเฉลี่ย 10 ถึง 12 คน. จำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียนคือ 15 คน . เรียนตั้งแต่ 9น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และ 9น. ถึง 12น. ในวันศุกร์ .
เรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการทั้งหมดเพื่อจะได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จในการเรียนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย - 24 บทเรียนต่อสัปดาห์
บทเรียน # บท
24
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรเตรียมสอบ (Test Preparation Courses)

เรายังมีบริการหลักสูตรเตรียมสอบแบบเต็มเวลา ขนาดกลุ่มโดยเฉลี่ย 10 ถึง 12 คน. นักเรียนบางคนจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการและหลักสูตรสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยหรือต้องการความก้าวหน้าทางวิชาชีพ. อินลิงกัว แวนคูเวอร์ให้บริการหลักสูตรเตรียมสอบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการที่สำคัญ . จำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียนคือ 15 คน . เรียนตั้งแต่ 9น. ถึง 14.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และ 9น. ถึง 12น. ในวันศุกร์ .
การเตรียมตัวเชิงวิชาการสำหรับสอบ IELTS - 24 บทเรียนต่อสัปดาห์
บทเรียน # บท
24
อ่านเพิ่มเติม
สอบ TOEFL ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต - 24 บทเรียนต่อสัปดาห์
บทเรียน # บท
24
อ่านเพิ่มเติม
Cambridge First Certificate in English – 24 บทเรียนต่อสัปดาห์
บทเรียน # บท
24
อ่านเพิ่มเติม
Cambridge Certificate in Advanced English – 24 บทเรียนต่อสัปดาห์
บทเรียน # บท
24
อ่านเพิ่มเติม

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบพิเศษของอินลิงกัว แวนคูเวอร์ จะช่วยให้คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และบรรลุเป้าหมายของคุณ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรีวันนี้!

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเต็มเวลาประกอบด้วยชั้นเรียนภาษาอังกฤษอินลิงกัว ตามด้วยวิชาเลือกภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางภาษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง . หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาอื่นๆคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และหลักสูตรเตรียมสอบซึ่งจะทำให้คุณพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ เช่น Cambridge FCE, Cambridge CAE, TOEFL iBT และ IELTS.

ที่นี่คุณจะสามารถดูรายการหลักสูตรปัจจุบัน โปรแกรม และวิชาเลือกที่เปิดสอนในภาคการศึกษานี้ในรูปแบบ PDF สำหรับดาวน์โหลดและพิมพ์.

โปรแกรม หลักสูตร และบทเรียนในรูปแบบ pdf